پادکست

لایوکست - اپیزود 2- مشکلات بازاریابی دیجیتال فقط با یک کانال بازاریابی 1

لایوکست – اپیزود 2- مشکلات بازاریابی دیجیتال فقط با یک کانال بازاریابی

پادکست « بازاریابی دیجیتال به روش کرگدنها » یه برنامه زنده است که روزهای پنجشنبه در اپلیکیشن کست باکس توسط من امیر پرویز تراکمه زاد اجرا میشود. شما هم میتوانید به پیوستن به صفحه من در کست باکس در بحث مشارکت کنید.  چیزی که در اینجا میشنوید  نسخه ضبط شده این پادکست است.

لایوکست - اپیزود 1- عارضه یابی تبلیغات تلویزیونی 2

لایوکست – اپیزود 1- عارضه یابی تبلیغات تلویزیونی

پادکست « بازاریابی دیجیتال به روش کرگدنها » یه برنامه زنده است که روزهای پنجشنبه در اپلیکیشن کست باکس توسط من امیر پرویز تراکمه زاد اجرا میشود. شما هم میتوانید به پیوستن به صفحه من در کست باکس در بحث مشارکت کنید.  چیزی که در اینجا میشنوید  نسخه ضبط شده این پادکست است.

به بالای صفحه بردن